Ống thuỷ lực

 • Ống thủy lực gia cố bằng dây thép SAE 100 R1 SAE 100 R1

  Ống thủy lực gia cố bằng dây thép SAE 100 R1 SAE 100 R1

  SAE 100 R1 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R1 dùng để cung cấp dầu thủy lực và chất lỏng khác cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Nó cũng có thể chuyển chất lỏng gốc nước như nhũ tương và nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và những nơi khác.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: cần cẩu tháp, máy nâng Giao thông: ô tô, ...
 • Ống thủy lực gia cố dây thép SAE 100 R2

  Ống thủy lực gia cố dây thép SAE 100 R2

  SAE 100 R2 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R2 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và các ngành lâm nghiệp khác.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: cần cẩu tháp, máy nâng Giao thông: ô tô, xe tải, tàu chở dầu, tàu hỏa, ...
 • Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R3

  Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R3

  SAE 100 R3 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R3 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và các ngành lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các ứng dụng áp suất trung bình.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát nền Máy xây dựng...
 • Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R4 với dây thép bện và dây thép xoắn

  Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R4 với dây thép bện và dây thép xoắn

  SAE 100 R4 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R4 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và các ngành lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: để...
 • Ống thủy lực gia cố dây thép SAE 100 R5

  Ống thủy lực gia cố dây thép SAE 100 R5

  SAE 100 R5 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R5 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và các ngành lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Mô tả SAE 100 R5 hấp thụ một cấu trúc đặc biệt, ống bên trong, dây thép gia cường và một...
 • Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R6 được sử dụng cho các ứng dụng áp suất thấp

  Ống thủy lực gia cố dệt SAE 100 R6 được sử dụng cho các ứng dụng áp suất thấp

  SAE 100 R6 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R6 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Đó là lý tưởng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: để...
 • Ống thủy lực nhiệt dẻo SAE 100 R7

  Ống thủy lực nhiệt dẻo SAE 100 R7

  Ứng dụng SAE 100 R7 Ống thủy lực SAE 100 R7 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Đó là lý tưởng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: để...
 • Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R12

  Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R12

  SAE 100 R12 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R7 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Đó là lý tưởng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: t...
 • Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R13

  Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R13

  SAE 100 R13 Ứng dụng Ống thủy lực SAE 100 R13 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Đó là lý tưởng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận chuyển, luyện kim, mỏ và lâm nghiệp.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: cần trục tháp và máy nâng Giao thông: ô tô, xe tải, tàu chở dầu, xe lửa và...
 • Ống thủy lực SAE 100 R14 với ống PTFE

  Ống thủy lực SAE 100 R14 với ống PTFE

  SAE 100 R14 Ứng dụng SAE 100 R14 thích hợp cho việc sử dụng áp suất cao và nhiệt độ cao.Đó là lý tưởng cho quá trình thực phẩm, chất lỏng nhiệt độ cao, chất lỏng nhiệt độ thấp và chuyển hóa chất.Nó cũng phục vụ trong máy móc, điện tử, phương tiện, hàng không, hàng không vũ trụ, quân sự và nhiều nơi khác.Tất nhiên, nó là một vật liệu tuyệt vời cho hệ thống thủy lực.Mô tả SAE 100 R14 hấp thụ PTFE làm săm.PTFE là “vua nhựa”.Vì nó có những đặc tính tuyệt vời.Chống dính Hầu như tất cả các chất sẽ không dính...
 • Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R15

  Ống thủy lực xoắn dây thép SAE 100 R15

  Ứng dụng SAE 100 R15 Ống thủy lực SAE 100 R15 dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Đó là lý tưởng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và lâm nghiệp khác.Nói một cách dễ hiểu, nó phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng áp suất trung bình.Nó lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: ...
 • EN 857 2SC Ống thủy lực gia cố bằng dây thép với cốt thép chịu áp lực cao

  EN 857 2SC Ống thủy lực gia cố bằng dây thép với cốt thép chịu áp lực cao

  EN 857 2SC Ứng dụng Ống thủy lực EN 857 2SC dùng để cung cấp dầu thủy lực, chất lỏng cũng như khí.Nó có thể chuyển chất lỏng gốc xăng như dầu khoáng, dầu thủy lực, dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.Mặc dù nó cũng thích hợp cho chất lỏng gốc nước.Nó được áp dụng cho tất cả các hệ thống thủy lực trong dầu mỏ, vận tải, luyện kim, mỏ và các ngành lâm nghiệp khác.Đó là lý tưởng cho: Máy làm đường: xe lu, xe kéo, máy xay sinh tố và máy lát đá Máy xây dựng: cần trục tháp và máy nâng Giao thông: ô tô, xe tải, tàu chở dầu, tàu hỏa...